Намирате се в: Начало

СПРАВКА ДЕЛОВОДСТВО

Обществени обсъждания

ImageДобре дошли

на страницата на Направление "Архитектура и градоустройство" към Столична Община.

НОВО: Към новия сайт на Направление "Архитектура и градоустройство"

Предлагаме на Вашето внимание нашата интернет страница. Надяваме се чрез нея да подобрим нивото на обслужване на гражданите на София, използващи нашите услуги.

На тази страница може да намерите подробна информация за Направление "Архитектура и Градоустройство" и за услугите, които предлагаме.

Във връзка с подобряване обслужването на гражданите и повишаване на качеството на   административните услуги, предоставяни от Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство” въведе принципа „Обслужване на едно гише” в сградата на НАГ, ул. „Сердика” N5, партер.

За Ваше улеснение и удобство, при нас отвориха офиси:

Офис ЧЕЗ България ЕАД
Услуги: технически (съгласувателни) услуги
Работно време: От понеделник до петък от 09,00-12,30 часа и от 13,00-17,30 часа

Офис „Софийска вода” АД
Услуги
: технически (съгласувателни) услуги
Работно време: От понеделник до петък от 08,00-12,00 часа и от 13,00-19,00 часа

Офис „Софиягаз” ЕАД
Услуги:
технически (съгласувателни) услуги
Работно време: От понеделник до петък от 08,00-12,00 часа и от 13,00-19,00 часа

Гише: „ГИС София” ЕООД
Услуги: прием на заявления за услуги свързани с предоставяне на данни за кадастъра, регулационните планове и техните изменения, нивелети, функции на сгради, информация за адреси, имена на улици, информация за собственост, релеф и др.
Работно време: От понеделник до петък от 09,00-17,00 часа

Офис „Топлофикация София” ЕАД
Услуги:
технически (съгласувателни) услуги
Работно време: От понеделник до петък от 08,00-12,30 часа и от 13,00-17,00 часа

За всякакви въпроси и предложения относно дейността ни може да посетите нашия форум. Ще се радваме да прочетем вашите отзиви и съвети.

АКТУАЛНО: Отчет на дейността на Направление „Архитектура и градоустройство“ при изпълнение на политиката на Столична община за устойчиво развитие, управление на процесите в градската среда и минералните води (2009-2015)

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ПО УСТРОЙСТВОТО И РАЗВИТИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2015-2019

Национална програма за енергийна ефективност

ПРОЕКТИ ЗА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГР. СОФИЯ

СЪОБЩЕНИЕ:

Информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение - Реконструкция на съществуващи електропреносни мрежи и изместване на консумативен водопровод за обект Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+460

НОВО!!!  ОБЩИНСКИ ТИПОВИ ПРОЕКТИ

ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СОФИЯ

Изтегли заявление/декларация.

Карта на зоните в София за строителни разрешения

Участие в проекти и програми.

Адресът на Направление "Архитектура и градоустройство" е ул. “Сердика” № 5. Вижте на картата.